Spolupracujeme

Na našich projektech spolupracujeme s několika našimi partnery.

OV architekti http://www.ov-a.cz/

Architektonická kancelář ov-a vznikla v roce 2007. Její zakladatelé Jiří Opočenský(1978) a Štěpán Valouch(1977) jsou oba absolventi Fakulty architektury ČVUT. Před založením kanceláře spolupracovali na projektu a realizaci rodinného domu ve Svitavách. Po dalších projektech a realizacích rodinných domů a interiérů 2007-2010 navazuje práce na větších projektech a urbanistických celcích. V roce 2010 byla založena společnost ov architekti s.r.o. V letech 2010-2014 se tým kanceláře rozrostl na 5 stálých členů. V roce 2012-2013 Jiří Opočenský a Štěpán Valouch vedli ateliér ZAN na FA ČVUT. Jiří Opočenský a Štěpán Valouch jsou autorizovaní architekti ČKA. Kancelář spolupracuje se stálým okruhem specializovaných projektantů. Společnost je pojištěna ve výši 5.000.000,-Kč

m3m http://m3m.cz/cs/onas/

je společnost zabývající se projektovou činností ve výstavbě zajišťující komplexní vypracování a vedení projektů ve všech výkonových fázích včetně inženýrské činnosti a zprostředkování potřebných průzkumů. Výsledkem naší práce je dodávka kompletní projektové dokumentace včetně všech potřebných profesních částí a studií. Kancelář je zaměřena především na spolupráci s renomovanými architektonickými kancelářemi. K tomuto cíli jsou využity profesní zkušenosti a schopnost dokonalého dialogu s architektonickými ateliery. Menší architektonické zakázky řeší kancelář vlastními silami. Pokud není uvedeno v soupise projektů jinak, dodávala kancelář m3m kompletní dokumentaci.

atelier ad http://www.atelierad.cz/

Po rozpadu státního podniku Stavoprojekt České Budějovice byla v roce 1990 založena firma Ing.arch. Jaroslav Daněk – Projektový ateliér AD se dvěma zaměstnanci. Tato firma byla v roce 2000 s deseti zaměstnanci převedena na společnost Projektový ateliér AD s.r.o, s jediným majitelem a jednatelem společnosti Ing.arch. Jaroslavem Daňkem. Dnes má společnost více než dvacet zaměstnanců.

4DS spol. s r. o. http://www.arch.cz/4ds/

Brůha a Krampera Architekti http://www.bkarchitekti.cz/

Projekční kancelář Brůha a Krampera architekti vznikla v roce 2014 odštěpením od společnosti A+U Design, spol. s r.o. a pokračuje v práci na všech projektech, které jsem doposud vedl jako hlavní architekt. Připravujeme samozřejmě i projekty úplně nové.

Invente http://www.invente.cz/

Expertní, projektová, inženýrská a konzultační činnost staveb pozemních a dopravních

ARD architects http://www.ard.cz

Síla v jednotě

GEFOS inženýring www.gefosinzenyring.cz

GEFOS inženýring, s.r.o. je jednou z dceřiných společností firmy GEFOS a.s.. Kolektiv 18 zaměstnanců realizuje služby komplexně zaměřené na činnosti projektové a inženýrské, které, mimo jiné, v sobě zahrnují i řešení právních vztahů k nemovitostem. Portfolio nabízených služeb vhodně doplňují činnosti technického dozoru investora (stavby) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Enviom s.r.o. https://cs-cz.facebook.com/Enviom.sro/

Projekční kancelář zabývající se navrhováním staveb od studie, přes všechny fáze projektové dokumentace dle stavebního zákona až po kolaudaci

EBM - Expert Building Management, s.r.o http://ebmprague.cz/

Společnost EBM – Expert Building Management, s.r.o. byla založena v roce 1998. Svým vznikem navázala na činnosti svého zakladatele, který působil od roku 1991 nejdříve ve společném Československu, po rozdělení federace na Slovensku. Jsme od prvního kontaktu s klientem otevření jeho záměrům a spolu s ním řešíme všechny otázky tak, aby k úspěšné realizaci záměrů vedla nejefektivnější možná cesta. Zakládáme si na solidním přístupu ke svým zaměstnancům a subdodavatelům, snažíme se být korektním a uctivým partnerem.

carra http://www.caraa.cz/kancelar/

Black Back http://www.blackback.cz

Arch Port http://www.archport.cz

JSME KREATIVNÍ PŘÍSTAV. ZABÝVÁME SE ARCHITEKTUROU, DESIGNEM A GRAFIKOU. Kreativní přístav Archport byl založen v říjnu roku 2013 uprostřed neklidných vod Jadranu dvojicí architektů Vojtěchem Hyblerem a Davidem Dvořákem. Byť byl Archport založen "na vodě", stojí jeho základy na lásce ke geometrii, jednoduchosti a úctě ke kontextu.

Arkus5

Building investment http://www.build-in.cz/