Zátiší nad Rokytkou

Několik slov o projektu

Objednatel: EBM - Expert Building Management, s.r.o

Kategorie: Byty

Místo: Praha

Dokumentace

 • DSP

Rozsah dokumentace

 • Areálová dešťová kanalizace
 • Bezvýkopová pokládka kanalizace
 • Dešťová kanalizační přípojka
 • Přeložka dešťové stoky
 • Retenování dešťových vod
 • Splašková kanalizační přípojka
 • Veřejná dešťová stoka
 • Veřejná splašková stoka
 • Veřejný vodovodní řad
 • Vodovodní přípojka
 • Zdravotně technické instalace