BD Beroun

Několik slov o projektu

Objednatel: m3m

Kategorie: Byty

Místo: Beroun

Dokumentace

 • DSP
 • DSP
 • DSP

Rozsah dokumentace

 • Areálová dešťová kanalizace
 • Domovní plynovod
 • Hospodaření s dešťovými vodami
 • Likvidace dešťových vod vsakováním
 • Plynovodní přípojka
 • Přeložka vodovodního řadu
 • Vodovodní přípojka
 • Zdravotně technické instalace