Sídlo společnosti LASVIT

Několik slov o projektu

Objednatel: OV architekti

Kategorie: Komerční objekty

Místo: Nový Bor

Dokumentace

  • DSP

Rozsah dokumentace

  • Domovní plynovod
  • Jednotná kanalizační přípojka
  • Likvidace dešťových vod vsakováním
  • Plynovodní přípojka
  • Splašková kanalizační přípojka
  • Vodovodní přípojka
  • Zdravotně technické instalace