Bytový dům RiGa C

Několik slov o projektu

Objednatel: EBM - Expert Building Management, s.r.o

Kategorie: Byty

Místo: Praha

Dokumentace

  • DSP

Rozsah dokumentace

  • Dešťová kanalizační přípojka
  • Splašková kanalizační přípojka
  • Veřejná dešťová stoka
  • Veřejná jednotná stoka
  • Veřejný vodovodní řad
  • Vodovodní přípojka
  • Zdravotně technické instalace

Vypracování projektu a 3D modelu bytového domu v pogramu REVIT