Vypracování projektových dokumentací

technická zařízení budov, inženýrské sítě

ZTI instalace

Dokumentace se zabývá návrhem domovních rozvodů vodovodů a kanalizací od zařizovacího předmětu přes přípojky po veřejný vodovod a kanalizaci.

Plynofikace

Dokumentace se zabývá plynofikací obytných objektů, ale také plynofikací kancelářských objektů, výrobně skladovacích objektů.

Inženýrské sítě a ČOV

Dokumentace se zabývá zásobováním vodou a odkanalizováním obytných celků, měst, obcí i developerských lokalit a průmyslových zón.

Plynovody

Dokumentace se zabývá zásobováním plynem obytných celků, měst, obcí i developerských lokalit a průmyslových zón.

Naše poslední práce vybrané reference

Naše projekty můžete vidět po celé České republice

Spolupracujeme

OV architekti m3m atelier ad 4DS spol. s r. o. Brůha a Krampera Architekti Invente ARD architects GEFOS inženýring Enviom s.r.o. EBM - Expert Building Management, s.r.o carra Black Back Arch Port